I Sam Pan Widzi logo | I Sam Pan Widzi

Oczekujesz na operację
usunięcia zaćmy?

Pamiętaj!
Wybór soczewki wewnątrzgałkowej to wybór na całe życie!

Wewnątrz gałki ocznej, tuż za źrenicą, każdy z nas ma naturalną soczewkę, która skupia promienie światła i powoduje, że widzimy ostre obrazy. Soczewka to przezroczysta struktura otoczona torebką. Widać ją w obrębie źrenicy4.

Soczewka | I Sam Pan Widzi

Jedynym sposobem leczenia zaćmy jest zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu zmętniałej soczewki i zastąpieniu jej sztuczną5.

Nowoczesne soczewki zbudowane są z biokompatybilnego, czyli dobrze tolerowanego materiału, mają specjalną budowę, która zabezpiecza przed powstawaniem zaćmy wtórnej, posiadają filtry UV dodatkowo chroniące oko i pozwalają na dobre widzenie również w słabym oświetleniu5.

Moc soczewki, która ma być wszczepiona danej osobie oblicza się przed zabiegiem na podstawie pomiarów gałki ocznej za pomocą specjalnych wzorów matematycznych. Dzięki temu w czasie operacji zaćmy można dodatkowo skorygować istniejącą przed zabiegiem wadę wzroku. Zwykle dobiera się taką moc wszczepianej soczewki, żeby pacjent po zabiegu dobrze widział z daleka i nosił okulary tylko do czytania. W niektórych przypadkach, zwykle u krótkowidzów, postępuje się odwrotnie, dostosowując wzrok do czytania bez okularów, a stosując okulary do patrzenia w dal5.

Ostatnio coraz częściej stosuje się soczewki wewnątrzgałkowe typu „premium”.
Soczewki te umożliwiają dobre widzenie zarówno z bliska, jak i z daleka bez korekcji okularowej oraz skorygowanie astygmatyzmu5.

Postęp w operacyjnych metodach leczenia zaćmy doprowadził do znacznego zmniejszenia nacięcia niezbędnego do wykonania zabiegu. Obecnie można wykonać zabieg wymiany soczewki nacinając oko na długości mniejszej niż 2 mm (mikronacięcie).

Zalety wszczepiania soczewki przez małe cięcie:
- zwykle nie wymaga zakładania szwów,
- umożliwia szybką poprawę jakości widzenia,
- operacja może być przeprowadzona w ramach tzw. chirurgii jednego dnia.

Nacięcie oka | I Sam Pan Widzi

Soczewki jednoogniskowe

Rodzaje widzenia - jednoogniskowe | I Sam Pan Widzi
Soczewka jednoogniskowa | I Sam Pan Widzi

REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

Jednoogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe, zapewniają jedno ustalone ognisko, zwykle do postrzegania oddalonych obiektów. Dzięki temu pacjenci, którzy poddali się zabiegowi usunięcia zaćmy, mogą widzieć wyraźnie z dużej odległości. Najczęściej po wszczepieniu standardowej soczewki wewnątrzgałkowej zdolność widzenia powraca do stanu sprzed pojawienia się zaćmy. Większość pacjentów jednak w dalszym ciągu potrzebuje okularów do czytania.

Soczewki jednoogniskowe
toryczne

Rodzaje widzenia - toryczne | I Sam Pan Widzi
Soczewka jednoogniskowa toryczna | I Sam Pan Widzi

REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

Soczewki toryczne wszczepione podczas zabiegu usunięcia zaćmy korygują również astygmatyzm.
Po zabiegu wymagają jednak konieczności korzystania z okularów do dali i widzenia pośredniego.

Soczewki multifokalne
dwuogniskowe

Rodzaje widzenia - multifokalne | I Sam Pan Widzi
Soczewki multifokalne dwuogniskowe | I Sam Pan Widzi

REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe, nazywane też zaawansowanymi technologicznie soczewkami wewnątrzgałkowymi, są soczewkami nowej generacji o wielu ogniskach, ograniczającymi lub eliminującymi potrzebę korzystania z okularów lub soczewek kontaktowych po zabiegu usunięcia zaćmy. Są wykonane z najnowocześniejszych materiałów.

Soczewki toryczne
dwuogniskowe

Rodzaje widzenia - dwuogniskowe | I Sam Pan Widzi
Soczewki toryczne dwuogniskowe | I Sam Pan Widzi

SOCZEWKI PREMIUM - PŁATNE

Toryczne soczewki wieloogniskowe przeznaczone są dla pacjentów z zaćmą i astygmatyzmem. Łączą w sobie korzyści wynikające z pełnego zakresu widzenia dali i bliży, które zapewnia soczewka premium, z właściwościami korekcji astygmatyzmu oferowanymi przez toryczną soczewkę. Zapewniają dokładną korekcję wzroku, ograniczając lub całkowicie eliminując zaćmę i wcześniejszy astygmatyzm rogówkowy oraz lecząc starczowzroczność - wszystko w trakcie jednego zabiegu. Po zabiegu pozostaje konieczność noszenia okularów do widzenia pośredniego.

Soczewki toryczne
trzyogniskowe

Rodzaje widzenia - trzyogniskowe | I Sam Pan Widzi
Soczewki toryczne trzyogniskowe | I Sam Pan Widzi

SOCZEWKI PREMIUM - PŁATNE

Nowoczesne soczewki typu „premium”, zapewniające dobre widzenie z bliska, z daleka i widzenie pośrednie.
Po zabiegu okulary zwykle w ogóle nie są potrzebne.

Zwiększ
swoje
szanse

na zadowolenie
z efektów leczenia!